Velg en side

FOLKEMUSIKK

 

Folkemusikk fra Akershus – fins det?

Ja, selvsagt. Også i Akershus har man spilt og sunget til alle tider. Og nettopp det å ligge rundt Oslo/Kristiania har gitt de folkelige musikktradisjoner et noe spesielt preg. Til Akershus kom det musikere, både fra Setesdal, Telemark, Voss og Gudbrandsdalen. Til Akershus kom det impulser og inntrykk fra København, Leipzig, Wien og Paris. Dette gjør Akershus til et spesielt spennende område innen området folkelige musikktradisjoner. Hvis lydfilen feiler første gang, prøv om igjen!

Norsk folkemusikk

Norsk folkemusikk deles tradisjonelt inn i vokal folkesmusikk (sang, kveding mm) og folkemusikk spilt på instrumenter (fele, torader, trekkpill mm). De forskjellige distriktene og områdene i Norge har alle folkemusikk og tradisjonemusikk, ikke bare de mest kjente folkemusikk-områdene som Telemark, Gudbrandsdalen, Valdres, Setesdalen mm, men over hele landet blomstret musikktradisjonene i tidligere tider. Den samiske musikken regnes også som del av norsk folkemusikk.

Folkemusikk jorden rundt

Folkemusikk fra alle land utenom Norge utgjør en stor del av Dokumentasjonssenterets samlinger. Her er både folkemusikk fra andre land i Europa (Irland, Tyskland, Italia, Hellas mm) og fra øvrige verdensdeler. Mye av samlingene faller inn under begrepet «World music», selv om dette både omfatter folke- og tradisjonsmusikk og nyere musikk. Vi har lagt stor vekt på å ha en relativt god samling folkemusikk fra hele verden, både til bruk i skoler og for personer med interesse for musikk fra forskjellige deler av verden. Mye av materialet er på CD, men det er også både DVD-er og bøker om andre lands folkemusikk i samlingene.