Velg en side

ENEBAKK

Innspillinger fra Enebakk

 

Karl Foss

Vokal
  Intervju del 1

Intervju

CD0013:1

  Intervju del 2

Intervju

CD0013:2

  Intervju del 3

Intervju

CD0013:7

  Intervju del 4

Intervju

CD0013:8

Torader
  Polkett

Polka

CD0013:3

  Vals

Vals

CD0013:4

  Springdans

Springar

CD0013:5

  Polkett

Polka

CD0013:6

  Polkett

Polka

CD0013:9

  Reinlender

Reinlender

CD0013:10

  Polkett

Polka

CD0013:11

————————–

Michael Furulund

Trekkspill
  Norska-valsen/Norsk bondevals

Vals

CD0015:22

  Skomaker’n

Reinlender

CD0015:23

Vokal
  Jeg var enliten pojke

Visetone/salmetone

CD0015:20

  Ekebergsdals-visa

Visetone/salmetone

CD0015:21

————————–

Harry Holmsen

Vokal
 

Intervju

Intervju

CD0016:1

Trekkspill
  Polkett

Polka

CD0016:2

  Valdresvelven

Musikk/dans

CD0016:3

  Springdans

Springar

CD0016:4

  Polkett

Polka

CD0016:5

Torader
  Reinlender

Reinlender

CD0016:6

  Polka

Polka

CD0016:7

  Reinlender

Reinlender

CD0016:8

————————–

Robert Kokkerud

Vokal
  Jeg var en liten pojke

Visetone/salmetone

CD0015:20

  Ekebergsdals-visa

Visetone/salmetone

CD0015:21

Vanlig fele
  Sirissen

Musikk/dans

CD0015:17

  Valdresvelven

Musikk/dans

CD0015:18

  Reinlender etter Arne B. Høytomt

Reinlender

CD0015:19

————————–

Christian Mærli

Vanlig fele
  Springar

Springar

CD0014:1

  Vals

Vals

CD0014:2

  Reinlender etter Christen Mærli

Reinlender

CD0014:3

  Pålsdans/Pålsslått

Bygdedans(slått)

CD0014:4

  Ril

Ril

CD0014:5

  Polkett

Polka

CD0014:6

  Galopp

Polka

CD0014:7

  Masurka

Masurka

CD0014:8

  Melankolsk vals

Vals

CD0014:9

  Reinlender

Reinlender

CD0014:10

  Galopp

Polka

CD0014:11

  Polkett

Polka

CD0014:12

  Hallingen

Gangar/Halling/Ril

CD0014:13

  Vals

Vals

CD0014:14

  Polkett

Polka

CD0014:15

  Polkett

Polka

CD0014:16

  Masurka

Masurka

CD0014:17

  Reinlender (På låven sitter nissen)

Reinlender

CD0014:18

  Polkett

Polka

CD0014:19

————————–

Per Solberg/Valborg Jensen

Vokal
  Flateby-visa

Intervju

CD0011:1

  Intervju del 1

Intervju

CD0011:2

  Intervnu del 2

Intervju

CD0011:3

  Intervju del 3

Intervju

CD0011:4

  Intervju del 4

Intervju

CD0011:5

————————–

Agnes Sørlie Strøm

Vokal
  Den hvite syrin

Visetone/salmetone

CD0012:1

  Min fremtids dag

Visetone/salmetone

CD0012:2

  Langt inne i åsen er et sille vann

Visetone/salmetone

CD0012:3

  Guds navn er en klippe i nøden

Visetone/salmetone

CD0012:6

  Intervju del 1

Intervju

CD0012:4

  Intervju del 2

Intervju

CD0012:5