Velg en side

Dokumentasjonssenteret for musikk

Dokumentasjonsenteret for musikk i Akershus er et samarbeid mellom Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold og Akershus musikkråd.

For at samlingen skal være kompetent eller solid jobber vi hele tiden med å tette huller og forbedre samlingen. Hovedutfordringen er mangfoldsaspektet og de etniske musikkgenre på den ene side og dybdeperspektivet på den andre side. Denne relasjonen er en balansegang i forhold til de ressurser man har til rådighet.

Dokumentasjonssenteret har en omfattende CD-samling innen de ulike genre. Foruten enkeltutgivelser av artistene, har vi en stor og god samling med komplette utgivelser (Bokser). Senteret har  en stor samling litteratur om musikere, artister og grupper (mest på engelsk, men også på norsk, svensk og dansk), samt musikkpedagogisk og musikkhistorisk litteratur. Dessuten en del annet aktuelt stoff og spennende materiale til opplæring (hefter, sang og visebøker, noter med besifring og instrumentlære med CD/CD-ROM). Vi har ogå ca. 30 sentrale tidsskrifter på norsk og engelsk. Videre, har senteret en god samling av musikk-DVD’er innen klassisk musikk, opera og pop/rock, samt opplæringsmateriale for ulike instrumenter.

Dokumentasjonsseteret har to spesialsatsinger:

  1.  Folkemusikk fra Akershus (doksenter.no/folkemusikk) med over 60 timer med innspillinger samt notemateriale og intervjuer.
  2. Ensemblenoter for blåsere – hovedsakelig trio til sekstetter for alle blåseinstrumenter, samt noter for janitsjarkorps.

Om Dokumentasjonssenteret

Dokumentasjonssenteret i Akershus ble etablert i november 1993.

I mandatet står det at fylkesbiblioteket har biblioteksfaglig ansvar og Akershus musikkråd har musikkfaglig ansvar.

Senteret er Fylkebibliotekets musikksamling med fjernlånsfunksjoner og tilgang
for enkeltlånere, musikklivets fagbibliotek og et senter for kulturhistorisk dokumentasjon for musikkaktiviteten i fylket.

Stikkord eller ramme for etableringen og driften ble 4 dimensjoner:
LYD, NOTER, BILDE, BØKER.

Et dokumentasjonssenter bør vektlegge fagdybden i større grad enn et «vanlig» bibliotek.

Senterets visjon: Mer – Bredere – Dypere.